velox_235_155
Osvědčený stavební systém VELOX je používán již více než 50 let

Stavební systém VELOX je dokonalý i v nejmenších detailech (seznamte se s detaily kliknutím na jednotlivé popisy) 
a splňuje všechny podmínky mezinárodních certifikátů.

 

Stavební systém VELOX, nazývaný také systémem ztraceného bednění ze štěpkocementových desek, vznikl již v roce 1956 v Rakousku, kdy byly vyrobeny první desky VELOX. S myšlenkou vyrábět ze zbytkového dřeva izolační desky přišel zakladatel firmy, pan Franz Steiner. Receptura, která byla po dlouhá léta vyvíjena bratrem zakladatele firmy, Peterem Steinerem, zůstává ve své podstatě dodnes nezměněna.

Rodinná firma VELOX-Werk GesmbH využila svých bohatých zkušeností ze stavebnictví, aby uvedla na trh jedinečný stavební systém. Své přednosti uplatňuje při stavbách přízemních rodinných domů, patrových rodinných domů, hotelů, sportovních center, nemocnic, škol, obchodních, administrativních objektů, protihlukových stěn atd. Systém je vhodný i pro nízkoenergetické či pasivní domy

Přečtěte si také:

Technologie výroby využívá přírodních materiálů dřeva a cementu, je energeticky nenáročná a nevznikají při ní žádné exhalace nebo nebezpečné odpady, které by zatěžovaly životní prostředí.
Stavební systém VELOX se postupem času úspěšně rozšířil i mimo území Rakouska. V letech 1968-1980 byly zřízeny licenční závody VELOX v Itálii, Jugoslávii, Bulharsku, Československu, Japonsku, Indonésii, Íránu a Venezuele. V současné době firma VELOX-Werk GesmbH, vedená synovci zakladatele firmy Reinholdem a Otwinem Kramplovými, upevňuje svou pozici nejen v Rakousku a České republice, ale i ve Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Maďarsku, a na Slovensku. Zároveň rozvíjí své aktivity na Ukrajině, v Pobaltí a v Rusku, kde byl v roce 2003 uveden do provozu nový licenční výrobní závod.

 

Velox - Werk Austria
 
Výrobní závod Hranice

Na českém trhu se stavební systém VELOX objevuje od roku 1970, kdy se z něho stavěly zejména školy a školky. V této době se však oproti rakouskému originálu nepoužívala tepelně-izolační vrstva ze stabilizovaného polystyrenu na vnějších deskách. Také současná kvalita nových desek VELOX WSD 35 je vyšší než kvalita tehdy používaných desek.

Za opravdový vstup originálního stavebního systému VELOX na český trh můžeme pokládat otevření nové výrobny desek VELOX v roce 1995 v Hranicích na Moravě, jejímž 100% majitelem je rakouská firma VELOX-Werk GesmbH a jejíž výrobní kapacita je 1.000.000 m2 desek VELOX ročně. Výrobce stavebního systému v České republice, firma VELOX-Werk s.r.o. má také právo užívat Evropský certifikát shody CE, který má platnost pro území všech států Evropské unie.

 

Popis stavebního systému VELOX

Stavební systém VELOX, zvaný také systém ztraceného bednění, představuje technologii monolitických staveb. Při této technologii se stěny a stropy betonují do předem připraveného bednění ze štěpkocementových desek VELOX, které se po vytvrdnutí betonu stávají trvalou součástí svislých i vodorovných konstrukcí.
Dřevo je výchozí surovinou pro výrobu desek VELOX (89%). Dřevěná štěpka se smísí s cementem (9%) a vodním sklem (2%). Vodní sklo stabilizuje desky proti vlhkosti a zajišťuje jejich odolnost proti plísním a hlodavcům. Cement zajišťuje pevnost a soudržnost desek. Směs se plní do forem a stlačuje vysokým tlakem. Dřevěná štěpka, cement a vodní sklo spolu vytvářejí velmi pevný konstrukční materiál.
Desky VELOX přebírají vlastnost dřeva, takže jsou velmi dobře opracovatelné. Desky lze je řezat, vrtat, sbíjet hřebíky, frézovat, šroubovat bez hmoždinek. Poréznost jejich povrchu zajišťuje jednak vynikající spojení s omítkou a betonem a zároveň dokonalé tlumící vlastnosti a pohlcování hluku.
Desky VELOX jsou hygienicky nezávadné – bezpečnostní list (vyhl. MPO č. 231/2004 Sb.), s dobrou požární odolností stěny VELOX (třída reakce na oheň – A2-s1, d0).
Desky se vyrábějí v širokém sortimentu vzhledem k individuálním požadavkům na tepelnou a zvukovou izolaci staveb. Tepelně izolační vlastnosti desek se ve spojení s tepelně izolačním materiálem (polystyren s přísadou grafitu) mnohonásobně zvyšují na hodnoty, které vysoce převyšují běžné materiály.

VELOX WS/WSD

VELOX WS-EPS-plus

prefabrikované stropní prvky

Komplexnost stavebního systému VELOX je zaručena výrobou štěpkocementových stropních a příčkových prvků, speciálních spojovacích spon pro výstavbu bednění a dodávkou ocelových prostorových nosníků pro vyztužení stropů.
Nabídku rozšiřují výrobky se speciálním využitím na protihlukové bariéry a bednění věnců.
V celém výrobním procesu je zabezpečena průběžná kontrola dodržování technologie výroby desek, včetně výstupní kontroly rozměrů, pevností desek a všech normových parametrů. Desky musí být pravoúhlé, s plnými, nevydrolenými hranami, jejich šířka, délka a tloušťka musí ležet v normových tolerancích. Osvědčená technologie výroby spolu s důslednou kontrolou zabezpečuje vysokou kvalitu desek, a tím i výslednou kvalitu stavebního díla.
Technický a zkušební ústav stavební (TZÚS) PRAHA potvrdil certifikaci desek VELOX a každoročně provádí u výrobce kontrolu předepsaných nároků podle norem, tzv. dozor nad certifikovaným výrobkem.

Proč je systém VELOX nejvhodnějším materiálem pro Váš dům

1 Technologie stavebního systému VELOX dovoluje značné prostorové ztvárnění budov, neboť se snadno přizpůsobuje členitým půdorysům (oblouky, zalomené hrany) a tvarům (obloukové překlady otvorů), vytváření balkónů, lodžií, ustupujících pater, apod. Má široké uplatnění pro různé druhy staveb, bez jakéhokoliv omezení architektonického řešení dispozic a tvarů.
   
1 Nabízí řešení jak pro individuální výstavbu rodinných domů, tak pro půdorysně i výškově náročné stavby občanské, průmyslové i zemědělské.
   
1 Kvality stavebního systému VELOX rozšiřují možnosti jeho použití pro nadstavby domů, lehké stavby a vestavby všeho druhu. Lze jimi provádět odhlučněníčástí výrobních hal nebo místností, protihlukové bariéry.
   
1 Systém VELOX Vám zajistí komplexní dodávku obvodových a vnitřních nosných stěn, příček a stropů z jednoho systému. Vyhnete se tak nevhodnému kombinování různých materiálů s odlišnými vlastnostmi.

Stavební systém VELOX Vám garantuje vysokou životnost, která je dána 15 cm nosným betonovým jádrem obvodových a vnitřních nosných stěn. Masivní a stabilní monolitická konstrukce rozšiřuje možnosti použití i pro oblast se zakládáním v málo únosných zeminách, se zvýšeným nebezpečím sedání nebo s jinak geologicky náročnými podmínkami (zemětřesení apod.). Originální stavební systém VELOX je ve stavebnictví spolehlivě používaný již od roku 1956, tzn. již více než 50 let.

   
1 Stavební systém VELOX se opírá o nejnovější poznatky v tepelné technice a nabízí integrovanou tepelnou ochranu stěn i stropů bez tepelných mostů. Vnější strana stěn (s vysokým tepelným odporem
R=5,30-6,82 m2KW-1 resp. se součinitelem prostupu tepla U=0,18-0,14 Wm-2K-1) zabraňuje průchodu chladu do stěny a tím jejímu prochlazování. Na druhé straně betonové jádro s vysokou tepelnou akumulací (zhruba 7x vyšší než u klasických materiálů a asi 22x vyšší než u plynosilikátů) vrací teplo, které se v něm nashromáždilo přes den, v noci zpět do místnosti.
veloxFirma HOFFMANN nabízí v základní nabídce tloušťku obvodové stěny pouhých 34 cm, která při zachování statických a stavebně fyzikálních vlastností konstrukcí přispívá k získání větší obytné či užitné plochy domu.
Díky hodnotám tepelného odporu (resp. součinitele prostupu tepla) vysoko nad požadovanou hodnotu dle normy není třeba uvažovat o drahých tepelně izolačních omítkách, ani dodatečném zateplování vnějších stěn.Montáž systému VELOX je vysoce hospodárná a rychlá, s minimálním použitím mechanizmů a zařízení staveniště (stačí el. energie 220 V), prověřená a osvědčená na mnoha stavbách. 20% hmotnosti stavebního materiálu je manipulováno ručně (desky VELOX) a 80% tvoří beton, který se do stavby uloží čerpadlem na beton, mokrý technologický proces systému zabere pouze 15% z doby výstavby. Montáž systému VELOX, na rozdíl od některých klasických materiálů, je možné provádět i při teplotách do -8°C, kdy desky VELOX tvoří ochrannou izolaci betonu proti mrazu.
   
1 Dodatečné úpravy lze realizovat i v průběhu stavby (například zvětšení oken, dveří, realizace kleneb). Snadná realizace instalací (elektrika, voda, centrální vysavač) drážkováním do vnitřní desky VELOX o síle 35 mm.
   
1 Poréznost zajišťuje vynikající spojení s betonovým jádrem, maltou a lepícími tmely na bázi cementu, běžně používanými ve stavebnictví při dokončovacích povrchových úpravách konstrukcí stěn a stropů.
Přesné rozměry desek zajišťují při výstavbě velkou rovinatost a kolmost staveb, čímž dochází k výrazné úspoře omítkových hmot.
   
1 Zvukově izolační parametry stěn zajišťují dokonalé pohlcování zvukové a hlukové energie. Těchto vlastností se využívá při výstavbě protihlukových stěn na dálnicích i železnicích.
Veškeré konstrukce stavebního systému VELOX vykazují vysokou protipožární odolnost a zdravotní a hygienickou nezávadnost.
   
1 Kvalitní zvuková a tepelná izolace stěn (která má téměř stejnou teplotu jako dřevěný trám u roubené stavby) vytváří uvnitř domu dokonalou pohodu obývání. V parném létě oceníte příjemný chládek uvnitř domu bez nákladné klimatizace.
   
1 Použití stavebního systému VELOX je zárukou zdravého a ekonomického bydlení.
Úsporná doprava. U domu střední velikosti (160 m zastavěné plochy) zajistí dopravu kompletního stavebního systému VELOX na stavbu 2 kamiony.
   
1 Při požadavcích zákazníka na kvalitní tepelně izolační konstrukci s parametry obvodové stěny, která bude vyhovovat bez dalších opatření i v budoucnu, je cena systému VELOX velmi příznivá.
   

<   ZPĚT na předchozí stránku