Zpět
 

velox_235_155

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Může zůstat dům z VELOXu přes zimu bez omítek?

Základním materiálem pro výrobu desek VELOX je dřevěná štěpka (89%), která je smíchána s cementem (9%) a vodním sklem (2%). Právě přídavek vodního skla zajišťuje odolnost desek VELOX zejména na obvodovém plášti vůči povětrnostním vlivům a případně škůdcům, hlodavcům. Proto je možné obecně říci, že bez omítky může dům stát, bez degradace, i více zim. Z praxe známe případy, kdy byly dokončeny kompletní vnitřní práce, dům byl podmínečně zkolaudován a venkovní omítky byly provedeny až po několika letech a to bez újmy na vlastnostech domu.

Také je časté, že se na obvodových stěnách provede cementový prostřik, po vyschnutí nahodí jádrová omítka na kterou se po vyzrání dle technologických pokynů provede natáhnutí sklolaminátové textilie do flexibilního lepidla a takto je už venkovní stěna chráněna proti nepřízni počasí a konečnou úpravu (penetrace a následně natažení probarvené omítky) lze bez jakýchkoliv problémů realizovat i s odstupem několika let například po dokončení zahrady a okapových chodníků kolem domu.

Jak se provádějí vnitřní rozvody (elektřina, voda, topení), je nutné je připravovat během výstavby systému VELOX?

Rozvody menších průměrů (elektřina, voda, krabičky zásuvek a vypínačů) se realizují až po dokončení a zabetonování hrubé stavby a to vydrážkováním (ruční okružní pilou a následným vysekáním, drážkovačkou) do vnitřní 35 mm silné VELOXové desky. Větší průměry jako je například rozvod stoupacího potrubí kanalizace do horního patra, příprava na digestoř, stoupací potrubí centrálního vysavače do horního podlaží se většinou po dohodě s investorem a dle projektové dokumentace osadí při zahájení montáže a v jejím průběhu do stěn, popřípadě se v rámci montáže připraví šachta (vložením polystyrenu, odřezku veloxové desky), a to před betonáží stěn.

Musí se stavby z VELOXu nechat vymrznout?

Vymrznutí VELOXové stavby ze statických důvodů (sedání základů, dotvarování nosných stěn) není nutné. Právě proto, že nosnou konstrukci tvoří „monolitická konstrukce“ jsou z hledisky statiky VELOXové domy používány, na rozdíl od jednovrstvých materiálů, i pro seizmicky aktivní oblasti (například oblast Rakouska nedaleko výrobny v Maria Rojach, v okolí Klagenfurtu nebo realizované stavby naším obchodním partnerem v severním Řecku v okolí Thesalloniky).

Jsou stavby, které byly zahájeny na jaře a do konce roku bylo možné se nastěhovat a dům užívat. Jde především o menší domy a domy typu bungalow.

Další skupina našich zákazníků, i s ohledem na financování stavby, volí variantu dokončení hrubé stavby do konce roku a buď přes zimu pokračují na vnitřních pracech, s dodržením technologických doporučení, nebo práce přeruší a dům dokončí v průběhu následného roku.

nasobe 1

Není ve stavbě z VELOXu vlhko?

S ohledem na průběh teploty ve vnější stěně VELOX, kdy je vlivem tepelné izolace na vnější stěně teplota vnitřního povrchu stěny téměř srovnatelná s teplotou v interiéru ( standardní obvodová stěna 370 mm silná s izolací ze šedého polystyrenu s přídavkem grafitu) a rosný bod je v oblasti polystyrenu, kde již nezvyšuje vlhkost nosného betonového jádra, není u systému VELOX vnitřní vlhkost problémem, který by se na stavbách vyskytoval.

Jiným případem je situace, kdy jsou prováděny „mokré procesy“ (betonové podlady, vnitřní omítky) ve chvíli, kdy je stavba již uzavřena okny a kdy může být vnitřní vlhkost vyšší vzhledem k odpařování vody z betonových podlah a omítek. V těchto fázích stavby je třeba zajistit pravidelné odvětrávání této vlhkosti ze stavby okny.

Proto někteří zákazníci, kteří chtějí co nejrychleji bydlet, nahrazují klasické vápenocementové omítky obklady stěn sádrokartonovými deskami přímo na systém VELOX (bez drahých hliníkových profilů), tím sníží podíl dodatečně vnášené vlhosti do stavby a urychlí například pokládku plovoucích podlah, osazení vnitřních dveří (je možné provádět při dané vnitřní vlhkosti interiéru) a zkrátí si tak čas do nastěhování.

Jaká je tepelná izolace u VELOXu a jak vysoké jsou náklady na vytápění?

Naším standardem pro všechny typové domy z nabídky (s výjimkou pasivních) je obvodová stěna tloušťky 37 cm s tepelným odporem R=5,30 m²K/W a součinitelem prostupu tepla U=0,18 W/m²K. Vynikající tepelně izolační vlastnosti této stěny se ještě umocňují obrovskou tepelnou akumulací nosného betonového jádra veloxové stěny a umožňují minimalizaci nákladů na vytápění.

Na doložení nákladů na vytápění u domů postavených systémem VELOX již řadu let uveřejňujeme fotografie skutečných domů s ofocenou fakturou za vytápění za dané roční topné období. Náklady na provoz jsou díky konstrukci stavebního systému VELOX i ve standardním provedení velmi nízké. Např. u rodinného domu Charis (135 m² zastavěné plochy, cca 206 m² vytápěné podlahové plochy) činí náklady na vytápění včetně ohřevu TUV 16 – 20 tis. Kč za rok.

U pasivních domů z nabídky je standardní tepelná izolace obvodové stěny tloušťky 42 cm s tepelným odporem R=6,80 m²K/W a součinitelem prostupu tepla U=0,14 W/m²K. Tepelné parametry stavby, tak aby ji bylo možné realizovat jako pasivní, se dále ještě zlepší dodatečným zateplením obvodových stěn polystyrenem o tloušťce 80 až 100mm.

sipky 1

Jak se dům z VELOXu chová v létě, nepřehřívá se?

Velmi příjemné, komfortní bydlení i během teplých jarních a letních měsíců je jednou z velkých předností domů realizovaných systémem VELOX. V našich domech je i v parných dnech velmi příjemné klima, a to díky konstrukčnímu provedení (tepelná izolace ve spojení s nosným betonovým jádrem stěny, které se „neohřeje“). Toto tvrzení podtrhuje i fakt, že při nepodcenění izolace dalších důležitých částí domu (izolace střechy a výběr vhodných oken), není nutné v našich domech používat další zdroj spotřeby elektrické energie, klimatizační jednotku. A to ani v domech realizovaných naším obchodním partnerem v Řecku.

Domů
Představujeme
Nejčastější dotazy
Technické parametry
Výhody materiálů