PŮDORYSY BYTŮ

int001 int002 int001

Přízemí

 Technický výkres
1nplupa 1nplupa 1nplupa

Podkroví

2nplupa 1nplupa 1nplupa

Zpět