ZPĚT na předchozí stránku

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Objekt je nepodsklepený se sedlovou střechou, má jedno nadzemní podlaží s obytným podkrovím. Objekt je rozdělen tři samostatné bytové jednotky.

vyrez

Generálním dodavatelem stavby je Etiam Dei Gratia, a.s.(EDG a. s.) vč. projektu a inženýringu.
EDG a. s. zajišťuje projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, DPS. Výkon projekt managementu, výkon technického dozoru a klientské změny.

TRIO 01 START

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název stavby:  TRIO 01 START 

Charakter stavby: Novostavba
Místo: Vysoký Újezd – okres Beroun
Katastrální území investiční akce: Vysoký Újezd – okres Beroun
Zastavěná plocha: 199,9 m2
Obestavěný prostor: 849,575 m3

Termín zahájení: 05/2017
Přerušení prací do 09/2017 – zpoždění financování klientem
Termín dokončení: 07/2018

Celkový objem stavebních prací cca 6 mil. Kč

Průběh stavby:

MONTÁŽ FASÁDY
     
                             
PŘÍPRAVA K LITÍ PODLAH A LITÍ PODLAH
               
                             
POKLÁDKA KANALIZACE
                         
                             
VÝPLNĚ OTVORŮ, OKNA, DVEŘE 11/2017
                 
                             
KRYTINA + STŘEŠNÍ OKNA + KOMÍN 12/2017
             
                             
KROV + FOLIE 10/2017
             
                             
VELOX – HRUBÁ STAVBA 7-8/2017
               
Dokončení izolace                            
                             
ZEMNÍ PRÁCE A ZÁKLADY 6/2017
               
Hloubení základových rýh   Pokládka zemnícího pásu.   Betonáž základů