Zpět
 

velox_235_155

TECHNICKÉ PARAMETRY

plocha

Základy:

Objekt bude založen na základové desce z železobetonu. Tepelná izolace je umístěna v konstukci podlahy.

Obvodové zdivo a příčky:

Nosný konstrukční systém bude tvořen z materiálu VELOX s tuhým betonovým jádrem. Obvodové
stěny jsou ve skladbě 5 cm EPS polystyren + 35 mm deska VELOX + 150mm EPS polystyren s grafi tem
+ 150 mm tuhé betonové jádro + 35 mm deska VELOX s celkovou tepelnou prostupností U=0,17W/m2K. Vnitřní
nosné stěny a mezibytové stěny jsou ve skladbě 35 mm deska VELOX + 150 mm tuhé betonové jádro + 35 mm
deska VELOX. Dělící příčky jsou z pórobetonových přesných příčkovek YTONG P2-500 tl. 100 mm na tenkovrstvou
zdící maltu.

Fasáda:

Kompletní fasádní zateplovací systém dle ETICS. Komín je navržený systémový od firmy LETO průměr 200 mm.

Stropní konstrukce:

Stropní konstrukce je navržena stejně jako ostatní konstrukce v systému VELOX tl. 220 mm.

Krov:

Konstrukce krovu je navržená jako soustava s dřevěnými vaznicemi a krokvemi. Viditelné části krovu jsou hoblované.

Střecha:

Tvarově je střecha navržená jako sedlová, bude pokryta betonovou střešní krytinou KM BETA nebo plechovou krytinou značky LINDAB. Střecha je navržená s nadkrokevní izolací systémem DEKROOF s tepelnou propustností U=0,2W/m2K.

Výplně otvorů:

Okna, dveře na terasy i vstupní dveře budou plastové vzor bílá/bílá s tepelnou propustností U = 1,1 W/m2K

Obklady, dlažby, zařizovací předměty:

Vybavení objektu bude provedeno ze standardních výrobků: Klasické keramické obklady a dlažby v prostoru kuchyňské
linky a sociálního zařízení.

Vnější plochy:

Stavební dílo rodinného domu bude doplněno vedlejšími stavebními objekty jako jsou oplocení, zpevněné plochy,
výsadba zeleně a sadových úprav, přípojky inženýrských sítí apod.

Zdroj tepla:

Jako zdroj tepla bude sloužit plynový kotel v provedení TURBO 12kW v každém bytě. Všechny tři kotle jsou
navrhovány s akumulací TUV. Vytápění je teplovodní s deskovými radiátory a topnými žebříky. V koupelnách
budou instalovány elektrické rohože pro vytápění podlahy

Domů
Představujeme
Nejčastější dotazy
Výhody materiálů