ZPĚT na předchozí stránku

Název stavby: TRIO Statenice
Stavba: TRIO MAXI
Charakter stavby: Novostavba
Místo: Statenice, Praha – západ
Katastrální území investiční akce: Statenice, Praha – západ
Zastavěná plocha: 199,9 m2
Obestavěný prostor: 849,575 m3
Zahájení stavby: 14. 11. 2016
Celkový objem stavebních prací cca 6 mil. Kč

Jedná se o typový projekt domu s třemi bytovými jednotkami.
EDG zajišťuje projektovou dokumentaci ve stupni DUR, DSP, DPS.
Výkon projektmanagementu, výkon technického dozoru a klientské změny.

 

Průběh stavby:

 

Předána hrubá stavba, investor dál pokračuje svépomocí.

       
5-2017    
Hotové laťování střechy Montáž střešní krytiny  
       
4-2017    
Montáž nadkrokevní izolace Palubkové podbití střechy  
Hotová střešní konstrukce objektu Montáž střešní konstrukce objektu Hotové podbití a pojistná hydroizolace střechy
       
3-2017    
Výkopové práce přípojek objektu Trasování přípojek objektu Hotový stěnový systém VELOX
     
2-2017    
stavba obnovena – vyztužení stropu 1.NP stavba 2.NP systémem VELOX konstrukční systém VELOX objektu téměř dokončen konstrukční systém VELOX objektu téměř dokončen
       
1-2017    
1.NP systémem VELOX příprava pro schodiště stavba pozastavena z důvodu nepříznivých klimatických podmínek
     
12-2016    
armatura základové desky betonáž základové desky základová deska zhotovení hydroizolací
     
11-2016    
   
vytyčení pro výkopové práce